Driftduiken   Droogpakduiken    Decompressieduik
Kopieën maken van deze pagina of een gelijkende pagina on-line zetten zonder toestemming is niet toegestaan © 2013 Duiktraining Duiktraining
Welkom op de website van Duiktraining Zeeland! Wat voor vereniging hebben wij? Geen vereniging als vele andere. Onze vereniging onderscheidt zich door onder meer laagdrempeligheid, betrokkenheid, voortdurende interesse in de leden en hun duikactiviteiten, persoonlijke begeleiding en het principe "zo niet, hoe dan toch"? Met dit laatste richten wij - in samenspraak met elkaar- de focus op het bereiken van persoonlijke en gezamenlijke doelen. Een vereniging waar iedereen direct wordt opgenomen in de groep, zich veilig voelt en serieus genomen wordt. Onze leden vinden het dan ook vanzelfsprekend om zich niet alleen in te zetten voor persoonlijke maar juist ook voor gemeenschappelijke vooruitgang. Daarnaast is er volop ruimte voor gezellige en/of leerzame evenementen.   Wellicht ben je al in het bezit van een duikbrevet, eventueel behaald via een andere opleidingsinstantie. Geen enkel probleem: onze vereniging is er voor alle duikers! Je kunt gemakkelijk instromen en meerdere brevetten of specialisaties halen. Onze vereniging is lid van de Nederlandse Onderwatersportbond NOB. De opleidingen worden verzorgd door daartoe bevoegde instructeurs die de veiligheid hoog in het vaandel hebben. De kosten van de opleidingen zijn laag en kostendekkend. De te behalen NOB brevetten zijn overal ter wereld geldig.